Brug 7 selvforbedring strategier som de professionelle

Titel:
Argumenter stjaler tankekraft

Antal ord:
350

Resumé:
Har du nogensinde taget dig selv i at argumentere bare for at argumentere? Det er en god made at skarpe dine debatfardigheder pa – og mindske din tankekraft!

Nogleord:
argumenter,argumentere,debattere,debattere,tankekraft,lytte,sind

Artikel krop:
Har du nogensinde lagt marke til, at diskussioner sjaldent “vindes”? Selv hvis du tror, at du har vundet et argument, hvad har du sa vundet? Hvis der virkelig er en taber, har han i det mindste lart noget, ikke sandt? Hvad fik du ud af det? Egotilfredshed, debatovelse og nedsat tankekraft.

Mindsket tankekraft ved at diskutere?

Der er tidspunkter, hvor ting skal debatteres, men det meste af tiden er det virkelig ikke produktivt. Vil du argumentere for pointen? Hvad far du ud af en nyttelos debat, og endnu vigtigere, hvad mister du?

En ting er sikker. En person, der lytter til argumenter, kan lare noget fra begge sider, men hvad med deltagerne? Hvis din modstander kommer med en rigtig god pointe, siger du sa: “Hey, du har ret!” eller leder du oftere bare efter et bedre argument?

Hvis man argumenterer for meget, far man en vane til at lede mere efter argumenter end efter sandhed. Du kommer ogsa dybere ind i dine tankesporer, jo mere du forsvarer en holdning. Er du fastlast og ignorerer du sandheden? Hvis det ikke lyder som om, det er godt for tankekraften, er det fordi det ikke er det(Lær mere om e adultfrinendfinder app review).

https://www.youtube.com/watch?v=CYvjC94jDu20

Mind Power fra at lytte

Hvis du siger, at manen er tattere pa, og jeg siger, at solen er tattere pa, ma en af os have ret. Hvis du siger, at opdragelse er vigtigere, og jeg siger, at naturen er vigtigere, har vi begge ret. Det forste argument har klart definerede begreber(). Det er ikke almindeligt, og selv her, hvad er pointen med at diskutere?

(https://www.yourtango.com/2012154626/10-dating-tips-i-wish-i-d-followed-while-i-was-single).

Releated

The Secrets of My Desire

I think I remember being a child and having it be that my desire was my world, in a sense. There was no division or hesitation. There was yes of course I want to do that! And wait where are we…oh I love this place too! And look at this thing over here, this is […]

Ghosting is abusive

WE NEED TO MATURE OUR HURTFUL, DISCONNECTED BEHAVIORS AS INDIVIDUALS FIRST AND THEN COLLECTIVELY. Avoidance does not make better human beings, it creates cowardly and emotionally inept humans who cannot confront problems, issues, crises, or the ramifications of their own actions. It creates victimizers who don’t even understand the full scope of their recklessness, and […]