Her er en metode, der hjælper selvforbedring

Det indrommes, at der ikke findes nogen permanent kur mod afhangighed. Genoptraning og behandling er en kontinuerlig og livslang proces. Men der er flere mader, hvorpa man kan lette byrden betydeligt. Stottegrupper som Anonyme Alkoholikere, Anonyme Narkomaner og samfundsorganisationer med behandlingsprogrammer vejleder afhangige personer til bedring. Ved at deltage i disse grupper far de afhangige mulighed for at fa mulighed for at relatere og dele erfaringer med personer, der kamper med det samme problem.

Disse grupper er ogsa ledet af folk, der er eksperter i radgivning om stofmisbrug. En almindelig praksis i disse grupper er, at de afhangige overgiver sig til hojere magter, som vejleder dem gennem processen. Afhangige, der gennemgar denne form for helbredelse, beskriver den som dybt andelig og livsandrende.

Hvis det ikke er den afhangiges kop te at overgive sig selv til en anden, er der et andet behandlingsprogram, som bygger pa individuel magt. SMART Recovery-behandlingsprogrammet for afhangighed forkaster den hojere magt, men opfordrer i stedet den enkelte til at finde styrken i sig selv til at overvinde sit problem. Behandlingen er abstinensbaseret – den enkelte har kompetencen til at valge et bedre liv frem for det stof, han er afhangig af.

Uanset hvilken form for misbrugsbehandling en afhangig folger, er det vigtigt at understrege, at ingen bliver adru fra den ene dag til den anden(Lær mere om e adultfrienedfinder app review).

https://www.youtube.com/watch?v=zy05-4jHDhM
Det er ogsa vigtigt at understrege, at tilbagefald stadig er en stor mulighed. Misbrugsprogrammer er der kun for at hjalpe, ikke for at helbrede. At fa et bedre liv er et valg, som de afhangige selv ma traffe(https://theeverygirl.com/new-relationship-advice/).

Releated

The Secrets of My Desire

I think I remember being a child and having it be that my desire was my world, in a sense. There was no division or hesitation. There was yes of course I want to do that! And wait where are we…oh I love this place too! And look at this thing over here, this is […]

Get the number, wait two days. Then call.

You have to know how to be a fast thinker and talker if you’re going to spend any time on the phone with her. Good source of wittiness can be found at maddox.xmission.com , Seinfeld, and ESPECIALLY from Family Guy. Pretty much things that take real world ideas and poke fun of them. Now, I’m […]